Η θεραπευτική διαδικασία και σχέση με τους γονείς και το παιδί - έφηβο, βασίζεται στη δημιουργία ενός θεραπευτικού συμβολαίου, το οποίο διασφαλίζει την ομαλή, αμερόληπτη και λειτουργική πορεία της θεραπείας.

Οι γονείς, ανάλογα με το αίτημά τους και αυτό που τους απασχολεί σχετικά με την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού τους, έρχονται σε επαφή με τον ειδικό. Σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο γίνεται η λήψη ιστορικού του παιδιού ώστε να υπάρχει ένα υπόβαθρο πληροφοριών σχετικά με το οικογενειακό, κοινωνικό περιβάλλον του, τον τρόπο διαπαιδαγώγησης και ανατροφής του, την τωρινή του κατάσταση.

Με βάση αυτό το ιστορικό και το αίτημα των γονέων και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον εδικό, ορίζονται τρείς με τέσσερις ατομικές συναντήσεις με το παιδί ώστε να υπάρξει μια σαφή και ολοκληρωμένη διάγνωση.

Με την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας, οι γονείς ενημερώνονται για την εικόνα του παιδιού τους και στη συνέχεια ορίζονται εβδομαδιαίες τακτικές ατομικές συναντήσεις με το παιδί και τον ειδικό, αρχίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη θεραπευτική του πορεία.